“Huiswerk heeft maar weinig effect”

Huiswerk heeft maar weinig effect, dat stelt onderzoek en wordt door onderwijsspecialisten bevestigd. Toch vinden 3 op de 4 ouders huiswerk juist wél zinvol: om leerstof te verwerken en hun kinderen voor te breiden op het middelbaar onderwijs. Dat blijkt uit een bevraging die het Eén-programma “Koppen” en Het Nieuwsblad deden bij 1.000 Vlaamse ouders met kinderen in de lagere school.
11160012_1036349326393766_8008942070205829863_n

4 op de 5 ouders helpen hun kind in de lagere school gemiddeld een kwartier per dag met huiswerk. Hoe ouder het kind wordt, hoe meer er geholpen wordt. Volgens experts leggen ouders de lat te hoog en hechten ze te veel belang aan huiswerk.

“Nochtans is onderzoek heel duidelijk: voor slechts 15 procent van de kinderen tussen 6 en 9 jaar zorgt huiswerk voor betere leerprestaties. Bij oudere leerlingen is dat 25 procent. Dat is geen waardevol effect,” stelt onderwijsspecialist Martin Valcke van de Universiteit Gent. De discussie leeft op scholen en bij leerkrachten, maar het huiswerkbeleid wijzigen gaat moeizaam. “Huiswerk hoort bij het beroep net zoals krijtstof.”

Andere opvallende cijfers uit de bevraging:

  • Kinderen in de lagere school spenderen elke dag gemiddeld 30 minuten aan hun huiswerk. Naarmate ze ouder worden, krijgen ze wel meer taken. In het vijfde en zesde leerjaar loopt dat makkelijk op tot 40 minuten huiswerk maken, tegenover 20 minuten in het eerste leerjaar.
  • Huiswerk veroorzaakt spanningen bij 1 op de 3 thuis.
  • Dankzij huiswerk weten 4 op de 5 ouders waarmee hun kind bezig is op school.
  • 1 op de 5 ouders vindt huiswerk niet zinvol, vindt het ook een belemmering voor de hobby’s en wil het zelfs afschaffen.
  • 1 op de 5 helpt zijn kind niet met huiswerk en dat gaat dan vooral om ouders met een drukke job.