Mantelzorg vertegenwoordigt meer dan 150.000 jobs in België

Ongeveer 860.000 mensen in België doen aan mantelzorg, dat wil zeggen dat ze een zorgbehoevende naaste verzorgen. De uren die zij in die mantelzorg steken, vertegenwoordigen meer dan 150.000 voltijdse banen, zo meldt het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid (WIV). Het waarschuwt dat mantelzorg niet “gratis” is: het heeft een weerslag op de fysieke en mentale gezondheid van de hulpverleners.
10407189_1027211300640902_7737380817982917807_n

Uit de Nationale Gezondheidsenquête van 2013, waarin voor het eerst naar mantelzorg werd gepolst, blijkt dat ongeveer 9 procent van de Belgische bevolking (ouder dan 15 jaar) in meerdere of mindere mate aan mantelzorg doet. Bij bijna de helft gaat het om een dagelijkse bezigheid, en een vijfde besteedt er meer dan 20 uur per week aan. “Al deze uren samen vertegenwoordigen meer dan 150.000 voltijdse jobs”, aldus het WIV.

Nog opvallend is dat bijna één op de vijf vrouwen (18 procent) van 55 tot 64 jaar mantelzorger is. Zij vormen de grootste groep mantelzorgers. Regionaal bekeken, vind je het hoogste percentage mantelzorgers in het Brussels gewest (18 procent). Dat is meer dan dubbel zoveel als in het Vlaams of het Waals gewest (8 procent).

De informele zorg mag dan wel gratis zijn (in financieel opzicht), er hangt toch een prijskaartje aan op gezondheidsvlak. Mantelzorgers voelen zich immers vaker “in slechte gezondheid” dan mensen die niet zo’n zorgtaak op zich nemen. “Hoe meer tijd aan de zorg wordt besteed, hoe hoger het risico op een slechte subjectieve gezondheid”, aldus het WIV. Dat zou zelfs kunnen leiden tot een hoger risico op overlijden.